Virtuální univerzita třetílho věku - závěrečný seminář 22. května 2018 ve Valašských Kloboukách

07.06.2018 10:10

Dvacet devět studentů z řad seniorů (z toho dva z Hodonína) zdárně ukončilo letní semestr na téma „České dějiny a jejich souvislosti“. V období od února do dubna studenti shlédli šest zajímavých videoprojekcí v přednáškovém sále knihovny, na základě samostudia pak museli vypracovat z každé přednášky kontrolní test. I obávaný závěrečný test z celého studia nakonec zvládli všichni bez problémů. Za odměnu nás čekal Závěrečný seminář.

 Virtuální univerzita třetího věku je organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze a ta pro úspěšné absolventy každého semestru pořádá ve spolupráci s některým konzultačním střediskem zmíněný Závěrečný seminář. Jde o slavnostní ukončení semestru pro posluchače z více konzultačních středisek v daném regionu. Cílem vzájemných setkání je neformální výměna studijních zkušeností se spolužáky z jiných středisek, ale také seznámení se s představiteli fakulty. Nezanedbatelnou složkou je i poznávání místních kulturních a přírodních zajímavostí.

Náš první závěrečný seminář se konal ve Valašských Kloboukách. I když jde o nepovinnou složku studia, zúčastnili se téměř všichni, vyjma čtyř studentů. V kulturním domě „Klobučan“ se sešli studenti z 10 konzultačních středisek, třech krajů a sedmi okresů. Budu-li konkrétní, setkali jsme se zde se seniory z Kopřivnice, Luhačovic, Mikulova, Oslavan, Ostravy, Spytihněva, Třanovic a Valtic. Seminář měl dvě části, dopoledni oficiální a odpolední zážitkový.

Již příchod do kulturního domu byl velmi příjemný, vítala nás cimbálová muzika Klobučan. V úvodu dopoledního programu nás velmi milá paní starostka seznámila s městem Valašské Klobouky, s  pestrými aktivitami jeho obyvatel a také s památkovou zónou města. Pak už se ujali slova zástupci univerzity, vyhodnotili uplynulý semestr, přečetli nejlepší eseje studentů, ocenili nejstarší studenty a hlavně prostřednictvím tutorů předali posluchačům Pamětní listy, certifikát o absolvování daného semestru.

Po obědě v odpoledním programu si většina našich studentů zvolila z nabízených programů komentovanou prohlídku památek města a menší část si zajela s průvodcem prohlédnout EnviCentrum Vysoké Pole – Bylinkou cestu zdraví. Spokojení jsme byli všichni. Hezký den jsme zakončili opět v kulturním domě při malém občerstvení, o které se postaraly místní studentky a poslechu cimbálové muziky Kaňúr. Organizátorům z Valašských Klobouk bych chtěla poděkovat i jménem našich studentů za bezvadnou organizaci a laskavé přijetí.

Všech dvacet devět studentů se rozhodlo, že bude pokračovat ve studiu i v zimním semestru. Svorně jsme se shodli, že chceme tematicky navázat a pokračovat ve studiu českých dějin. Už se těším a věřím, že studenti také.

 

Fotogalerie