Největší událostí roku 2011 bylo dokončení rekonstrukce knihovny v budově „staré školy“.

            Celková rekonstrukce budovy staré školy v Školní ulici probíhala v několika etapách. Zahájena byla v roce 2009, kdy budova přestala sloužit jako základní škola. Pro knihovnu zde byl s konečnou platností vyčleněn prostor, který vznikl propojením dvou bývalých tříd se šatnou. V dalším roce byla za finančního přispění Jihomoravského kraje vybudována bezbariérová rampa. Velmi důležité bylo zateplení vnějšího pláště budovy, výměna okenních konstrukcí a vstupních dveří.

            V rámci projektu „Obecní knihovna – svět informací pro všechny“ byly získány v roce 2010 finanční prostředky prostřednictvím občanského sdružení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu z  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (program Leader+).  Pomocí nich byla provedena kompletní rekonstrukce interiéru knihovny. Výše dotace činila 713 700 Kč, celkové náklady včetně víceprací 1 140 000 Kč. Akce probíhala v měsících lednu a únoru, po tu dobu byla knihovna uzavřena.

             V rámci rekonstrukce byly srovnány roviny původních podlah, položeno linoleum a nové keramické dlažby, vyrovnány všechny svislé omítky, zhotoveny nové nátěry stěn, instalovány kazetové podhledy s vestavěnými osvětlovacími tělesy, elektronický zabezpečovací systém, nouzové osvětlení i detektory a hlásiče požárů.

            Konečně jsme se zbavili letitých kovových regálů na knihy, ty byly nahrazeny vkusnými dřevěnými, vyrobenými na zakázku. Nutno bylo zajistit dostatek studijních míst, proto byly pořízeny tři studijní stoly, dvě sedací soupravy a 15 židlí. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování vyvýšeného pódia s knihovnou odborné literatury. Prostor pod podiem byl rafinovaně využit pro technické zázemí knihovnice (kuchyňka, šatna).

            V interiéru knihovny byl zřízen dětský koutek – čtyři židličky s tvaroslovím zvířátek + stolík, koberec, polička s hračkami a dětská grafická výzdoba.

            Další součástí projektu bylo dovybavení počítačového centra. Byly zakoupeny tři počítače, tiskárna, multifunkční kopírka a skener. V rámci tohoto projektu byla rovněž zakoupena odborná literatura v hodnotě 50 000 Kč z oblasti dějin umění, architektury a společenských věd.

            Slavnostní otevření proběhlo 1. března 2011 – současně se zahájením měsíce čtenářů.

Fotogalerie: Rekonstrukce knihovny