Statistika

Souhrnná přehledná tabulka

 

 

Rok

Knihovní fond

Počet čtenářů

Z toho do 15 let

% z počtu  obyvatel

Počet návštěv

Výpůjčky celkem

Přírůstky knih

Úbytky

2008

10 580

291

123

7

4 002

8 806

382

839

2009

10 685

276

111

7

5 044

7 631

242

137

2010

11 090

323

124

8

5 579

9 250

405

-

2011

10 859

413

155

10

6 157

8 135

353

584

2012

11 378

459

186

11

8 331

11 234

519

-

2013

10 471

498

158

12

9 246

11 369

542

1 449

2014

11731

505

181

12

7 564

11 273

467+825

32

2015

12 239

473

163

12

7 167

9 999

508

-

2016

12 661

442

146

11

7137

8 460

510

88

2017

12 922

501

195

12,5

7 284

8 825

435

174

2018

10 976

510

201

13

6 336

8 618

396

2 342

2019

11 325

500

197

12

6 469

8 840

349

-

2020

11 484

420

135

10,5

4 065

8 243

394

235

 

V roce 2018 proběhla revize knihovního fondu, což byla příležitost vyčistit knihovní fond od knih opotřebovaných a nečtených. Celkem bylo odepsáno 2 342 titulů.

 

Počet registrovaných čtenářů se ustálil na 13 % z celkové populace obce.

 

Počet návštěvníků klesl o 1 500, což způsobil především pokles návštěvníků internetu.

 

Výpůjčky jsou srovnatelně s loňským rokem.

 

 

 

             

Rok 2011:

Rekonstrukce proběhla v měsících lednu a únoru, v tuto dobu byla knihovna zavřena, což se odrazilo v počtu výpůjček i návštěv.

Meziroční nárůst registrovaných čtenářů 2010/2011 byl + 90 a 2011/2012 + 46, 2012/2013 + 39, 2013/2014 +7

V roce 2014 bylo pořízeno  467 knih + 825 převedeno z jiných knihoven (školní + farní).