Pasování prvňáčků na čtenáře 6. června 2018

 
14.06.2018 16:55

Stalo se již hezkou tradicí, že na konci školního roku probíhá v knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Tomu předchází minimálně jedna organizovaná návštěva celé třídy, kde se děti seznámí s prostředím knihovny a hlavně zjistí, jaké krásné knihy jsou tu pro ně připraveny.

Letošní pasování proběhlo 6. června, celkem bylo pasováno 35 dětí. Na památku obdržely pamětní list, čestnou průkazku do knihovny a knížku, která je vždy napsána konkrétně pro tento účel. Tentokrát se děti začtou do knihy autorky Evelíny Koubové Bráchova bota.

Prvňáčci jsou nejvíce nadšení návštěvníci knihovny. Vždycky si přeju, aby jim to vydrželo co nejdéle.

 

 

Virtuální univerzita třetílho věku - závěrečný seminář 22. května 2018 ve Valašských Kloboukách

07.06.2018 10:10

 

Dvacet devět studentů z řad seniorů (z toho dva z Hodonína) zdárně ukončilo letní semestr na téma „České dějiny a jejich souvislosti“. V období od února do dubna studenti shlédli šest zajímavých videoprojekcí v přednáškovém sále knihovny, na základě samostudia pak museli vypracovat z každé přednášky kontrolní test. I obávaný závěrečný test z celého studia nakonec zvládli všichni bez problémů. Za odměnu nás čekal Závěrečný seminář.

 Virtuální univerzita třetího věku je organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze a ta pro úspěšné absolventy každého semestru pořádá ve spolupráci s některým konzultačním střediskem zmíněný Závěrečný seminář. Jde o slavnostní ukončení semestru pro posluchače z více konzultačních středisek v daném regionu. Cílem vzájemných setkání je neformální výměna studijních zkušeností se spolužáky z jiných středisek, ale také seznámení se s představiteli fakulty. Nezanedbatelnou složkou je i poznávání místních kulturních a přírodních zajímavostí.

Náš první závěrečný seminář se konal ve Valašských Kloboukách. I když jde o nepovinnou složku studia, zúčastnili se téměř všichni, vyjma čtyř studentů. V kulturním domě „Klobučan“ se sešli studenti z 10 konzultačních středisek, třech krajů a sedmi okresů. Budu-li konkrétní, setkali jsme se zde se seniory z Kopřivnice, Luhačovic, Mikulova, Oslavan, Ostravy, Spytihněva, Třanovic a Valtic. Seminář měl dvě části, dopoledni oficiální a odpolední zážitkový.

Již příchod do kulturního domu byl velmi příjemný, vítala nás cimbálová muzika Klobučan. V úvodu dopoledního programu nás velmi milá paní starostka seznámila s městem Valašské Klobouky, s  pestrými aktivitami jeho obyvatel a také s památkovou zónou města. Pak už se ujali slova zástupci univerzity, vyhodnotili uplynulý semestr, přečetli nejlepší eseje studentů, ocenili nejstarší studenty a hlavně prostřednictvím tutorů předali posluchačům Pamětní listy, certifikát o absolvování daného semestru.

Po obědě v odpoledním programu si většina našich studentů zvolila z nabízených programů komentovanou prohlídku památek města a menší část si zajela s průvodcem prohlédnout EnviCentrum Vysoké Pole – Bylinkou cestu zdraví. Spokojení jsme byli všichni. Hezký den jsme zakončili opět v kulturním domě při malém občerstvení, o které se postaraly místní studentky a poslechu cimbálové muziky Kaňúr. Organizátorům z Valašských Klobouk bych chtěla poděkovat i jménem našich studentů za bezvadnou organizaci a laskavé přijetí.

Všech dvacet devět studentů se rozhodlo, že bude pokračovat ve studiu i v zimním semestru. Svorně jsme se shodli, že chceme tematicky navázat a pokračovat ve studiu českých dějin. Už se těším a věřím, že studenti také.

 

 

Listování

13.02.2018 09:03

Lukáš Hejlík a jeho one man show!
Již počtvrté proběhlo v naší knihovně LiStOVáNí, tentokrát z knihy švédského autora Fredrika Backmana Co by můj syn měl vědět o světě.

 

Virtuální univerzita třetího věku

07.02.2018 08:33

 

Úvodní přednášku na téma České dějiny a jejich souvisloti máme za sebou

 

Marie Terezie

01.02.2018 08:00

 

Ve středu 31. ledna 2018 proběhla v naší knihovně zajímavá přednáška o Marii Terezii v podání Dany Šimkové, bezvadný zážitek.