LiStOVáNí - 5. 11. 2021

Listování představuje zajímavé a aktuální knihy. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo.
 

Soběstačný

Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jenže co si počne ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš zbláznil — odstěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot mu koukají kotníky. Tátova nová přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří úplně na všem a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto přeje hlavně jednu věc — co nejrychleji vyrůst a být soběstačný. I když je tu hlavním hrdinou Štěpán a jeho čtyři roky života, je to především sonda do světa dospělých.

Účinkovali: Markéta Lánská, Jiří Ressler (alt. Lukáš Hejlílk) a autorka knihy Zuzana Dostálová

 

Fotogalerie

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pasování na čtenáře

 

Téměř po roce a půl knihovna opět ožila. S radostí jsem přivítala děti obou prvních tříd a výjimečně také obou druhých tříd, aby mohli být slavnostně pasovány na čtenáře. Dříve než došlo k slavnostnímu aktu pasování, muselo každé dítě dokázat, že umí nějakým způsobem aspoň pár slov přečíst. I když jsem měla jisté obavy, zda se děti zvládly naučit číst při on-line výuce tak dobře jako děti v předešlých ročnících, ukázalo se, že mé obavy byly liché. Vylosované čtyřverší přečetly všechny děti velmi dobře, řekla bych, že většina z nich četla již plynule. Zásluhu na tom mají paní učitelky, které se velmi rychle přizpůsobily on-line výuce, ale zajisté i rodiče, za což je jím potřeba poděkovat.

Děti byly pasovány rytířským mečem, který knihovně zapůjčil náš ratíškovický umělecký kovář Michal Chovanec. Pasovací formule zněla: „Pasuji Tě na čtenáře krásného slova, ať je Ti knížka moudrým rádcem.“. Na památku každý obdržel knížku. Ty knihovna získala v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Jde o původní českou novinku, která byla napsána výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti pro dobu tří let. A také každý z dětí obdržel čestnou průkazku do knihovny s platností jednoho roku.

Cílem této akce je rozvoj četby hned od počátku školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejnou knihovnu.

 

 

 

Fotogalerie