Akce 2014

 

Obecní knihovna Ratíškovice – kulturní akce 2014

 

14. 2.   Žítkovské čarování, Jiří Jiljík + Gajdoši z Kopanic          

18.2     Huby z huby                                                                  

31. 3.   Literární podvečer – Můj stařeček                                      

11. 4.   Beseda s Vlastimilem Vondruškou                                      

16. 4.   S padákem nad hlavou čs. Vojáci ve speciálních operacích II. sv. války                                                

29. 5.   Exkurze MAS – Štenberk                                                 

11. 6    Pasování prvňáčků na čtenáře                                         

23. 6.   Prezentace knihy Atlas hub nejen Ratíškovické Dúbravy                                                                  

10. 9.   Exkurze MAS – Slovensko                                                 

15. 9.   Exkurze MAS                                                                 

22.9.    Exkurze MAS – Višegrádská čtyřka                                     

22. 9.   Exkurze MAS                                                                  

13. 11. Exkurze MAS – Vsetínsko                                                  

           Exkurze MAS- Jižní Čechy                                                

2. 12.   Beseda se spisovatelkou Vladimírou Klimeckou                       

           Geocaching                                                                 

                                                          

                                                                                        

Obecní knihovna Ratíškovice – vzdělávací akce 2014

 

20. 1.   Večer s Ombudsmanem                                           

   5. 3. Knihovnická lekce 1. A + 1. B                                    

14. 3.   Knihovnická lekce MŠ I + MŠ II                                 

 4. 4.    Noc s Andersenem                                                 

25. 6.   Seminář BiblioEduca, mezigenerační problematika         

18. – 20. 9. Co venkovské knihovny umějí a mohou                 

27. 11.  Přednáška „Péče o veřejnou zeleň“                           

 8. 12.  Odborná přednáška – archeologie – Náklo                   

11. 12.  Beseda se spisovatelem Janem Svitákem