Večer s ombudsmanem

31.01.2014 08:34

 

Ve středu 22. ledna v naší knihovně proběhla akce Večer s ombudsmanem. Jde o mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno pět členských států EU střední a východní Evropy - Česká republika, Polsko, Slovinsko, Rumunsko a Estonsko. V České republice se ho ujal tým Centra občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.  Za úkol si vzal posílit právní povědomí občanů a otevřít diskusi nad konkrétními situacemi porušení jejích základních práv.

A jak se projekt dostal do naší knihovny? Centrum občanského vzdělávání oslovilo v polovině loňského roku přes sto knihoven. Knihovny proto, že mají hrát důležitou úlohu ve vzdělávání občanů v obcích. Při výběrovém řízení bylo vybráno 15 partnerských knihoven a my jsme měli tu čest být první knihovnou, kde mohli občané diskutovat s právním týmem Kanceláře veřejného ochránce práv. Jako hlavní téma jsme zvolili problematiku Sociální péče o stárnoucí rodiče a diskriminace ze strany zaměstnavatele.

Večer byl pojatý jako komponované setkání, v rámci něhož byl promítnut krátký tematický film, následně byla připravena interaktivní divadelní scénka v podání mladých herců – studentů pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Oba příběhy vycházely z reálných podnětů, jak přišly k ombudsmanovi. Divadelní příběh se týkal 55 leté ženy, která se musela starat o svou nemocnou matku. Při snaze zařídit si příspěvek na péči a zkrácený úvazek u zaměstnavatele narazila na situace, kde dochází k liknavosti úřadů a diskriminaci na pracovišti. V rámci představení se diváci mohli zapojit do hry a aktivně hledat různé možnosti řešení a tím si osvojit dovednost rozpoznat porušení svých práv v praxi. V další části večera pak následovala diskuse se třemi zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv.

Projekt je určitě smysluplný, zvolené téma sociální péče o stárnoucí rodiče se v určitém čase dotkne všech rodin a je dobré znát svá práva. Tím, že problematické situace přehrávali divadelníci opakovaně, v paměti účastníků tohoto setkání určitě zůstanou.

Touto cestou děkujeme celému týmu Centra občanského vzdělávání  - panu Petru Čápovi, Ondrovi Horákovi, Veronice Holcové, Kamile Kotoučkové, Dáše Weisbauerové a jejímu týmu herců a také právnímu týmu z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Fotogalerie