2013

 

 

Knihovna v roce 2013 - výtah z výroční zprávy

V tomto roce jsme měli všechny rekonstrukční práce za sebou a tak jsme mohli plně využívat nové prostory dole i nahoře. Přednáškový sál se stal využívanou součástí knihovny. Během roku proběhlo 23 kulturních akcí (vernisáže, výstavy, besedy, exkurze, autorská čtení…..) a 43 vzdělávacích akcí (knihovnické lekce pro děti z mateřské a základní školy, počítačové kurzy pro seniory, trénování paměti, motivační hry pro děti nižšího stupně, odborné psychologické přednášky, setkávání rodičů a babiček s malými dětmi….). Na tyto akce přišlo celkem 2 040 návštěvníků, internet využilo 2 850 návštěvníků, především dětí. Půjčit knihu či časopis si přišlo 3 740 návštěvníků. Celkem bylo půjčeno 11 369 titulů.

Do knihovního fondu přibylo 542 knih, z toho jsme získali z dotačního programu Česká knihovna 25 titulů a 80 knih jsme obdrželi darem od čtenářů, kterým touto cestou srdečně děkuji. Celkové náklady na pořízení knihovního fondu představovaly 92 632 Kč, z rozpočtu obce bylo za knihy a časopisy utraceno 56 133 Kč, zbylá částka 36 499 Kč byla hrazena ze získaných dotačních projektů.

V roce 2013 proběhla po pěti letech revize knihovního fondu a to byla opět příležitost k pročištění fondu od značně opotřebovaných a nepůjčovaných knih. Bylo odepsáno 1 499 knih, které byly následně nabídnuty čtenářům k odkoupení za symbolickou cenu 5 Kč. Stav knihovního fondu ke konci roku představoval 10 471 titulů.

Několik zajímavostí:

  • Na jednoho registrovaného čtenáře připadlo v průměru 22, 82 výpůjček za rok.
  • Nejpilnější čtenář si vypůjčil za rok 134 knih.
  • Čtenáři si přes on-line katalog zarezervovali 90 knih.
  • Webové stránky knihovny zaregistrovaly 32 502 návštěv.
  • Nejžádanější knihy pro dospělé: Tajemství císařovy milenky od naší Nadi Horákové a Srdce v temnotách od Táni Keleové-Vasilkové.
  • Nejžádanější knihy pro děti a mládež:  Deník malého poseroutky od Kinney Jeffe a Spolek holek lékorek od Schröder Patricie.
  • Nejžádanější periodika: Tina a Domov.
  • Bylo vyřízeno 28 meziknihovních výpůjček.

Trochu statistiky:

Rok

Knihov. fond

Počet

čtenářů

Z toho do 15 let

% z počtu  obyvatel

Počet návštěv

Výpůjčky celkem

Přírůstky knih

Úbytky

2008

10 580

291

123

7

4 002

 8 806

382

839   

2009

10 685

276

111

7

5 044

 7 631

242

137

2010

11 090

323

124

8

5 579

 9 250

405

-

2011

10 859

413

155

10

6 157

 8 135

353

584

2012

11 378

459

186

11

8 331

11 234

519

-

2013

10 471

498

158

12

9 246

11 369

542

1 449