Beseda se spisovatelem JUDr. Josefem Holcmanem

Ve čtvrtek 22. listopadu 2012 proběhlo v naší knihovně autorské čtení a beseda s JUDr. Josefem Holcmanem, skoronickým rodákem, právníkem a spisovatelem, který píše o tradicích na Slovácku, o Jízdě králů, o víně i vinohradu, o slivovici a hlavně o lidech. Autor předčítal z jeho poslední knihy Cena facky, kde popisuje přípěhy a osudy rolníků z doby násilné kolektivizace v 50. letech, dále z knihy Hýlom, hálom o Jízdě králů a přidal spoustu zážitků a vzpomínek ze své rodné obce. Děkujeme.

Fotogalerie