Literární podvečer

                V rámci Týdne knihoven jsme zorganizovali v naší knihovně v úterý 2. října Literární podvečer. Pořad byl rozdělen do dvou částí. V první části jsme již potřetí přivítali naši milou spisovatelku Naďu Horákovou, která nám poutavou formou představila své dvě nové knihy – Falešná kočička a Brněnské nevěstky. Seznámila nás také s tím, co chystá do budoucna, odpovídala na dotazy čtenářů.

                V druhé části proběhlo vyhodnocení literární soutěže Moje babička, Moja stařenka. Když jsme v minulém čísle Zvonu tuto literární soutěž vyhlašovali, nedokázali jsme odhadnout, s jakou odezvou se u veřejnosti setká. Je pravda, že z dospělé populace se moc odvážných pisatelů nenašlo. Vzpomínku na svoji stařenku napsala jen paní Irena Bařinová a pan Vojta Koten.

                Jinak tomu bylo u dětí.  Samy od sebe by se asi do psaní nepustily, ale když je k tomu vyzvaly paní učitelky v rámci výuky českého jazyka (za což jim moc děkuji ), sešla se pěkná řádka ojedinělých děl. Hodnotící komise ve složení paní spisovatelka Naďa Horáková, pan místostarosta Radim Šťastný, pan ředitel školy Josef Hanák a já měla opravdu těžkou práci. Přečetli jsme 46 prací, rozdělili je do dvou kategorií, 3. – 6. třída a  8. – 9. třída. Z prací jsem byli unešení, dojatí  i rozesmátí. Většinou byly úźasné.  O to bylo horší vybrat.

                V první kategorii byly nakonec nominovány práce těchto dětí:

Tomáš Gajdík, Lucie Koplíková, Gigi Kordula, Emílie Mokrášová, Zdeněk Novák, Martin Pavelka, Hedvika Štosová, Gítika Viswanath a Vojtěch Vlach.

                V druhé kategorii:

Daniela Bábíková, Lukáš Chochrun, Jana Chovancová, Filip Kotásek, Tereza Příkaská, Sára Šťastná a Lenka Vařáková.

                Všechny děti i dospělí převzali z rukou Nadi Horákové jako odměnu knihu s věnováním.  Z časového hlediska nebylo samozřejmě možné přečíst všechny nominované práce, proto bylo opět na komisi rozhodnout, které to budou.  Rozhodlo se, že se přečtou čtyři práce z každé dětské kategorie, které se nám zdály o stupínek lepší, než ty ostatní a jedna práce dospělá.

                Já a Naďa jsme na střídačku přečetli práce těchto dětí: Tomáš Gajdík, Gigi Kordula, Emílie Mokrášová, Vojtěch Vlach, Lukáš Chochrun,  Filip Kotásek, Tereza Příkaská. Vojta Koten si svou vtipnou i dojemnou vzpomínku na tetičku Rozku psanou pravou „ratíškovštinú“ přečetl sám.

                 Na závěr paní učitelka Veronika Klímová přečetla práci Jany Chovancové, kterou jsme jednomyslně vyhlásili za absolutně nejlepší. Přikládám i komentář paní učitelky: Ojedinělé dílo, autorka zapojila citáty, myšlenky, v určitých okamžicích text připomíná dokonce velice náročný útvar, esej.  Autorka se vyjadřuje nesmírně upřímně, i ze samotného textu poznáme, jak silný byl její vztah k milované babičce.

                Všech 48 prací v tištěné formě si může kdokoliv přijít přečíst či půjčit do knihovny.

                Literární podvečer byl obohacen o krásné lidové písničky, zazpívané milou paní Hanákovou za doprovodu svého vnuka Tomáše Hanáka. Všem, kteří našli odvahu napsat o své babičce, stařence, moc děkuji.     

Fotogalerie