• V letošním školním roce jsme poprvé po dohodě s paní učitelkou třetí třídy vyzkoušeli půjčování knih celé třídě. Předpokladem je registrace všech žáků ve třídě. Návštěva probíhá pravidelně jedenkrát za měsíc. Na začátku setkání si připomeneme výročí daného měsíce, něco si přečteme, promítneme. Děti tím vedeme k vytvoření návyku pravidelné četby.

Fotogalerie