První exkurze – knihovníci z Vídně a okolí. Prostřednictvím videoprezentace namluvené v němčině se seznámili s historií knihovnictví, rekonstrukcí a současnou činností knihovny. Součástí exkurze bylo také autorské čtení rakouského spisovatele Dietmara Griesera z knihy „Die böhmische Grossmuter“ a  akademického sochaře z Mikulčic Jaroslava Jurčáka  (mj. autor piedestalu sochy T. G. Masaryka v Hodoníně) z jeho knihy „Můj sladký život“.

                     

Druhá exkurze - knihovnice ze Znojemska

Třetí exkurze – knihovnice Hodonínska

Čtvrtá exkure  - přátelé z družebního francouzského města Vouziers

Pátá exkurze – starostové a mistostarostové  Opavska

Šestá exkurze - starostové a místostarostové Hornolidečska

 

  

Fotogalerie: Exkurze knihovníků z Vídně a okolí

Fotogalerie: Exkurze knihovnic ze Znojemska