Mateřské školky

Velmi důležitým úkolem knihovny je podporovat rozvoj zájmu o četbu u dětí, vytvářet základ pro pravidelný návyk k četbě a tím rozvíjet čtenářskou gramotnost během celé školní docházky. Proto naše knihovna úzce spolupracuje s místní základní a mateřskou školou.

  • Mateřské školky – děti z obou mateřských školek přichází již tradičně do knihovny v březnu – měsíci čtenářů. Seznámí se se základními pojmy: knihkupectví, knihovna, kniha, ilustrace, jak zacházet s knihou, jak se chovat v knihovně. Čtení ukázek z knih – říkanky, básničky, pohádky, pohádkové hádání. V letošním roce, kdy jsme si připomínali 100. výročí narození Václava Čtvrtka, děti dokázaly poslouchat i povídání o tomto spisovateli.

Fotogalerie