• Knihovnické lekce – pro všechny třídy základní školy, jsou přizpůsobovány věku dětí.  Lekce obsahují – seznámení s historií knihovny, orientace v knihovně, výpůjční řád, výpůjční služby – registrace, rezervace, poplatky, půjčovní doba, meziknihovní výpůjční služba, webové stránky knihovny, práce s on-linem katalogem, vyhledávání literatury. V další části většinou proběhne beseda na aktuální téma, promítání – v loňském roce byla velmi oblíbená knihovnická videa „Nebojte se do knihovny“, „Knihy nekoušou“ a také „Mr. Bean v knihovně“. Význam knihovnických lekcí spočívá hlavně v tom, že do knihovny v rámci povinné školní docházky „dotáhneme“ i děti, které by dobrovolně do knihovny z jakéhokoliv důvodu nepřišly. Zkušenost je taková, že děti se zbaví ostychu, mnohdy jsou překvapeny tím, jak se knihovna změnila – příjemné prostředí, velký výběr knih atd. a stanou se návštěvníky knihovny.

 

Fotogalerie