První třídy

  • První třídy - v roce 2011 se naše knihovna přihlásila poprvé do projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. V rámci této akce obě první třídy navštívily knihovnu v březnu – měsíci čtenářů. Zopakovali  jsme si všechny základní pojmy, zacházení s knihou, chování v knihovně, orientace v knihovně, rozdělení knih, uspořádání na regálech. Protože jsme se již všichni těšili na návštěvu spisovatelky Petry Braunové, předčítali jsme si ukázky z jejích dětských knížek.

V dubnu se obě třídy zúčastnily besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou, která je seznámila se spisovatelskou profesí, četla ze své knihy Ema a kouzelná kniha.

A v červnu přišli prvňáčci do knihovny už jako dobří čtenáři a tudíž mohli být slavnostně pasováni na čtenáře. Kdo z nich prokázal, že už opravdu čtení zvládá, dostal na památku knihu spisovatelky Daniely Krolupperové „Zmizelá škola“, kterou knihovna získala v rámci zmíněného projektu zdarma. Každý prvňáček obdržel pasovací listinu a čestnou průkazku do knihovny zdarma.


Fotogalerie - besedy

/album/fotogalerie-besedy/dsc06545-jpg1/
/album/fotogalerie-besedy/dsc06542-jpg1/
/album/fotogalerie-besedy/dsc06541-jpg1/

—————


Fotogalerie - pasování prvňáčků na čtenáře

/album/fotogalerie-pasovani-prvnacku-na-ctenare1/dsc-0012-jpg1/
/album/fotogalerie-pasovani-prvnacku-na-ctenare1/dsc-0014-jpg1/
/album/fotogalerie-pasovani-prvnacku-na-ctenare1/dsc-0020-jpg1/
/album/fotogalerie-pasovani-prvnacku-na-ctenare1/dsc-0023-jpg1/
/album/fotogalerie-pasovani-prvnacku-na-ctenare1/dsc-0042-jpg1/
/album/fotogalerie-pasovani-prvnacku-na-ctenare1/dsc-0056-jpg1/
/album/fotogalerie-pasovani-prvnacku-na-ctenare1/dsc-0068-jpg1/
/album/fotogalerie-pasovani-prvnacku-na-ctenare1/dsc-0075-jpg1/

—————


    Hned po prázdninách v záři jsme se v knihovně vzájemně seznamovali s novými prvňáčky. Mimo jiné jim byly rozdány čtenářské deníčky pro děti a rodiče s názvem „Škola naruby“, které vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí. Děti si do deníčku zapisují vše, co doma společně přečetli. Hlasité předčítání dítě oznámkuje a podepíše. V březnu nás čeká v knihovně společné setkání, kde si budeme povídat o přečtených knížkách.


Fotogalerie - "Škola naruby"

/album/fotogalerie-skola-naruby1/dsc06920-jpg1/
/album/fotogalerie-skola-naruby1/dsc06925-jpg1/
/album/fotogalerie-skola-naruby1/dsc06927-jpg1/
/album/fotogalerie-skola-naruby1/dsc06933-jpg1/

—————